Podporujeme činnosti inspirující člověka k rozvíjení vztahu k sobě, druhým, okolnímu světu a Bohu.

Na společné cestě docházíme k tomu, že oporu v každodenním životě i při hledání odpovědí na velké životní otázky lze nacházet v křesťanské víře a hodnotách, které z ní vycházejí. Věříme, že posláním člověka je směřovat k naplnění vztahu k sobě, druhým, okolnímu světu a Bohu. Jak úspěšný každý z nás při práci na tomto celoživotním úkolu bude, tak vyspělá bude i společnost, ve které žijeme. S tímto přesvědčením zakládáme a rozvíjíme Nadaci Benetheo tak, aby fungovala po mnoho generací. Přejeme si, aby svou činností inspirovala k cestě za naplněným životem co nejvíce lidí.

Věříme v sílu umění, architektury a prostoru kolem nás. Tyto tři oblasti nás nesmírně baví, mají schopnost podněcovat k přemýšlení, nabízejí pestrou škálu prožitků a vyvolávají emoce vědomé i podvědomé, čehož chceme využít pro šíření naší vize.

Soňa a Miloš Krejníkovi
zakladatelé nadace

Aktuálně hledáme kolegu/yni na pozici Manažer/ka komunikace a provozu.
Více informací naleznete
zde.
Strategické programy
Podporujeme organizace, v jejichž činnosti nacházíme soulad s naším posláním a potenciál dopadu na širší společnost. Posilujeme jejich odolnost, spolupráci s ostatními a schopnost vytyčit si velké cíle. Pomáháme přivést jejich projekty v počáteční a rizikové fázi do stadia, kdy jsou snáze financovatelné z dalších zdrojů. Věříme v sílu spolupráce s ostatními nadacemi a filantropy na konkrétních společných cílech.
Podporujeme organizace, v jejichž činnosti nacházíme soulad s naším posláním a potenciál dopadu na širší společnost. Posilujeme jejich odolnost, spolupráci s ostatními a schopnost vytyčit si velké cíle. Pomáháme přivést jejich projekty v počáteční a rizikové fázi do stadia, kdy jsou snáze financovatelné z dalších zdrojů. Věříme v sílu spolupráce s ostatními nadacemi a filantropy na konkrétních společných cílech.
Strategické programy

Junák – český skaut

Organizace zajišťuje skauting v Česku a rozvíjí vztahy dětí a mladých ve třech základních životních oblastech: k sobě samému, k druhým a k okolnímu světu, a v duchovní oblasti. To je i naším cílem, a proto hledáme způsoby, jak skauting v Česku posílit. Skauti potřebují více kluboven, tábořišť a zvýšenou kapacitu péče o ty stávající. Podporujeme proto jejich výstavbu i posílení know-how Junáka a skautů v oblasti práce s nemovitostmi obecně. Mimo jiné pomáháme vytvořit systém efektivní, estetické a funkční výstavby kluboven na míru a v procesu je pilotní stavba klubovny v Habartově. Poskytli jsme také několik bezúročných půjček na stavby kluboven.

Archiv Krajské rady Junáka Jihomoravského kraje © Hana Chvílová

Centrum paliativní péče

Organizace významně přispívá ke změně systému, praxe a kultury umírání v Česku. Pomáhá nejen umírajícím, ale i jejich blízkým. Věříme, že vědomí konečnosti života vede k zamyšlení nad tím, co nás přesahuje. Posiluje vztahy a hodnoty, které jsou v životě důležité, a přispívá ke snaze prožít svůj život dobře. Podpořili jsme úvodní fázi programu Záchranka – rozvoj paliativní péče v urgentní medicíně a hledáme způsoby, jak pomoci komunikovat nelékařský rozměr a význam paliativní péče z hlediska vztahů mezi lidmi, uvědomění si nesamozřejmosti života a rozvoje důležitých hodnot ve společnosti.

Humanitární pomoc

Pomoc Ukrajině

V mimořádných situacích reagujeme i nad rámec našich dlouhodobých programů. Podpořili jsme Post Bellum v nákupu a doručení vybavení, které zachraňuje životy a zvyšuje bezpečnost obránců Ukrajiny. Přispěli jsme na fungování ukrajinského komunitního centra Svitlo provozovaného Skautským Institutem na Staroměstském náměstí v Praze. Ve spolupráci s Junákem jsme zafinancovali také uspořádání skautského tábora v Česku pro děti z Ukrajiny.

Pomoc Ukrajině

V mimořádných situacích reagujeme i nad rámec našich dlouhodobých programů. Podpořili jsme Post Bellum v nákupu a doručení vybavení, které zachraňuje životy a zvyšuje bezpečnost obránců Ukrajiny. Přispěli jsme na fungování ukrajinského komunitního centra Svitlo provozovaného Skautským Institutem na Staroměstském náměstí v Praze. Ve spolupráci s Junákem jsme zafinancovali také uspořádání skautského tábora v Česku pro děti z Ukrajiny.

Humanitární pomoc

Česká Krajina

Projekt osazování divokých kopytníků (zubrů, praturů a divokých koní) do krajiny v bývalém vojenském prostoru v Milovicích je dnes už celosvětově známý. Má revoluční dopady na biodiverzitu v krajině a je aplikovatelný na dalších místech v Česku i v zahraničí.  S Českou krajinou spolupracujeme od roku 2020 a naši spolupráci plánujeme ukončit do roku 2025. Do té doby je naším cílem přispět k zajištění udržitelnosti jejich programů. Rádi bychom organizaci pomohli získat další podporovatele.

Dříve podpořené organizace
Dříve podpořené organizace

Česká Krajina

Projekt osazování divokých kopytníků (zubrů, praturů a divokých koní) do krajiny v bývalém vojenském prostoru v Milovicích je dnes už celosvětově známý. Má revoluční dopady na biodiverzitu v krajině a je aplikovatelný na dalších místech v Česku i v zahraničí.  S Českou krajinou spolupracujeme od roku 2020 a naši spolupráci plánujeme ukončit do roku 2025. Do té doby je naším cílem přispět k zajištění udržitelnosti jejich programů. Rádi bychom organizaci pomohli získat další podporovatele.

Naše hodnoty

Důvěra

Věříme, že rychlost změn a kvalita spolupráce jsou přímo úměrné důvěře mezi partnery. S partnerskými organizacemi rozvíjíme blízký a otevřený vztah a vědomě stavíme na společných hodnotách, cílech a principech.

Rozum i cit

Rozhodujeme se hlavou i srdcem. Jsou pro nás důležitá data, přesvědčivé plány a průběžné výsledky, ale i nadšení, dobré vztahy a soulad v hodnotách.

Excelence

Máme vysoká očekávání od sebe i od partnerů. Sledujeme nejlepší praxi u nás i ve světě a hledáme cesty, jak ji přenést do společné práce.

Budujeme ekonomicky soběstačnou a dlouhodobě udržitelnou Nadaci, která financuje podpořené projekty i svůj provoz z pravidelných výnosů plynoucích ze zhodnocování nadačního kapitálu.

Prvním krokem na cestě k tomuto dlouhodobému cíli je rozhodnutí zakladatelů Soni a Miloše Krejníkových vložit do Nadace významnou část prostředků plynoucích z prodeje podílu ve společnosti Qminers, kterou Miloš spoluzaložil. Manželé Krejníkovi předpokládají, že do roku 2028 do Nadace vloží částku 150 až 200 milionů korun. Tu v budoucnu plánují nadále navyšovat. Vklad pochází především z Milošova podnikání. Všechna aktiva do Nadace manželé průběžně vkládají prostřednictvím skupiny Vertue, kterou Miloš Krejník založil a řídí. Výsledný vklad zakladatelů bude navázán na hospodářské výsledky společnosti Vertue.

Financování nadace
Financování nadace

Budujeme ekonomicky soběstačnou a dlouhodobě udržitelnou Nadaci, která financuje podpořené projekty i svůj provoz z pravidelných výnosů plynoucích ze zhodnocování nadačního kapitálu.

Prvním krokem na cestě k tomuto dlouhodobému cíli je rozhodnutí zakladatelů Soni a Miloše Krejníkových vložit do Nadace významnou část prostředků plynoucích z prodeje podílu ve společnosti Qminers, kterou Miloš spoluzaložil. Manželé Krejníkovi předpokládají, že do roku 2028 do Nadace vloží částku 150 až 200 milionů korun. Tu v budoucnu plánují nadále navyšovat. Vklad pochází především z Milošova podnikání. Všechna aktiva do Nadace manželé průběžně vkládají prostřednictvím skupiny Vertue, kterou Miloš Krejník založil a řídí. Výsledný vklad zakladatelů bude navázán na hospodářské výsledky společnosti Vertue.

Náš tým
Soňa Krejník
zakladatelka a členka Správní rady
Soňa spojila kariéru s láskou k architektuře, životnímu prostředí, filantropii a umění. Navázala tím na studia architektury v Austrálii a environmentální udržitelnosti budov v Londýně. Jako architektka pracovala mimo jiné na Novém Zélandu, v Česku později působila jako odborná asistentka v oboru Environmentální design na Technické univerzitě v Liberci a jako konzultantka v oblasti environmentální udržitelnosti budov. Vzdělává se v oblasti umění, které je jejím koníčkem, ale baví ji natolik, že se mu začíná věnovat profesně. Nadaci Benetheo se věnuje od jejího založení. Volný čas tráví nejvíc s rodinou, ráda také tancuje, čte a cestuje.
Soňa Krejník
zakladatelka a členka správní rady
Miloš Krejník
zakladatel a člen Správní rady
Miloš se více než deset let věnoval algoritmickému obchodovaní. Je jedním ze zakladatelů úspěšné společnosti Qminers. Svůj podíl v ní později prodal a začal se intenzivněji věnovat filantropii. Zároveň dál podniká. Jeho firma Vertue se věnuje realitnímu developmentu, ke kterému Miloše přivedla láska k architektuře. V rámci Vertue se zabývá také společensky odpovědným investováním. Ve všech oblastech je pro něj důležitý pozitivní dopad na společnost. Je rodák z Prahy, který vyrůstal v Kutné Hoře. Vystudoval kybernetiku na elektrotechnické fakultě ČVUT. V současnosti studuje aplikovanou etiku na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Ve volném čase je nejraději se svou rodinou.
Miloš Krejník
zakladatel a člen správní rady
Ondřej Zapletal
ředitel a člen Správní rady
Ondřej působil mimo jiné jako ředitel Nadace České spořitelny, kde stál například u založení organizací Učitel naživo nebo Eduzměna. Dříve vedl Nadaci Vodafone, kde založil akcelerátor pro sociální startupy Laboratoř Nadace Vodafone. První zkušenosti z neziskového sektoru získal v organizaci Člověk v tísni, kde vedl zahraniční humanitární a rozvojové mise v Afghánistánu, Barmě nebo na Srí Lance. Působil také u Mezinárodní organizace pro migraci v Ženevě. Je absolventem Fulbrightova stipendia v Seattlu v USA. Studoval v USA, Kanadě a Irsku. Je ženatý, má dceru a dva syny. Rád čte, cestuje, leze a chodí po horách.
Ondřej Zapletal
ředitel a člen správní rady
Více o nadaci se můžete dozvědět
v rozhovoru s manželi Krejníkovými
zde.